Moje książki

W Polsce powstaje coraz więcej książek o środowisku kibiców sportowych. Często ich poziom pozostawia jednak wiele do życzenia, a dodatkowo są wydawane w małych nakładach i przez to są trudno dostępne. Chciałem choć w niewielkim stopniu zmienić tę sytuację i dlatego uwolniłem prawa do mojej pracy magisterskiej oraz doktoratu. W obu przypadkach publikacjach tematem przewodnim są zagadnienia związane ze środowiskiem kibiców.

Okładka książki "Przemiany w środowisku kibiców piłkarskich"
Przemiany w środowisku kibiców sportowych

W czerwcu 2008 r. obroniłem swoją pierwszą pracę magisterską. W Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie udało mi się zostać magistrem dzięki pracy pt. "Przemiany w środowisku kibiców sportowych na podstawie publikacji prasowych z lat 2001-2007". Po ponad pięciu latach postanowiłem odkurzyć tę nieco już zapomnianą publikację i udostępnić ją publicznie, przy jednoczesnym uwolnieniu praw do niej. Czynię to, choć jestem świadomy jej niedoskonałości. Część zawartych w niej materiałów - szczególnie odnoszących się do prawnych metod zapewniania bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych - jest już mało aktualna. Polska nauka cały czas cierpi bowiem na deficyt prac o kibicach. Mam nadzieję, że w przynajmniej niewielkim stopniu temu zaradzę.

Więcej o książce można przeczytać w tym wpisie. Publikację bezpłatnie można zaś pobrać z repozytorium CEON.


Okładka książki "Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena"
 Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena

Po zakończeniu studiów magisterskich, rozpocząłem studia doktoranckie. W ich efekcie po czterech latach pracy napisałem doktorat pt. "Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena". Na 339 stronach przedstawiłem efekty moich badań, które dotyczyły nie tylko kibiców, ale również sportowców. Cała publikacja koncentruje się wokół zagadnienia agresji w sporcie. Chcę, żeby wyniki moich badań dotarły do jak najliczniejszego grona odbiorców. Dlatego zdecydowałem się na bezpłatne opublikowanie pracy w internetowym repozytorium.

Więcej o książce można przeczytać w tym wpisie. Publikację można pobrać bezpłatnie z repozytorium CEON.
    Blogger Comment
    Facebook Comment