O mnie

Tomasz Janus sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki.

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w jakiejkolwiek sprawie, lub nawiązać współpracę pisz na adres:

W 2008 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra teologii broniąc pracę magisterską pt. "Przemiany w środowisku kibiców sportowych w świetle publikacji prasowych w latach 2001-2007" oraz tytuł zawodowy magistra psychologii broniąc pracę magisterską pt. "Efektywność autoprezentacji u mężczyzn o różnym poziomie lęku społecznego w sytuacji uzyskiwania aprobaty lub dezaprobaty ze strony partnera interakcji".

W czerwcu 2012 r. uzyskałem stopień naukowy doktora teologii z zakresu teologii pastoralnej broniąc z wyróżnieniem dysertację doktorską pt. "Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena".

Zanim zająłem się nauką, byłem już piłkarskim fanatykiem. W swoim życiu byłem na kilkuset meczach w kilku krajach Europy. Od 2005 r. jestem zaangażowany w działalność serwisu Legionisci.com. W latach 2009-2011 byłem pomysłodawcą i redaktorem prowadzącym "Magazyn Legioniści". Artykuły mojego autorstwa ukazywały się na łamach takich gazet i serwisów, jak "Metropol", "Metro", "Gazeta Wyborcza", "Magazyn Futbol", "Nasza Legia" oraz Dziennik Turystyczny.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą świata sportu, a szczególnie aktywnych kibiców sportowych. Od wielu lat znam to środowisko od środka. Od kilku lat staram się własne doświadczenie połączyć z wiedzą naukową.

Od 2009 r. prowadzę zajęcia związane z psychologią, komunikacją interpersonalną, mediami, promocją nauki w mediach, dziennikarstwem oraz subkulturami i sportem dla studentów. Na swoim koncie mam liczne wystąpienia na konferencjach naukowych. Prowadziłem imprezy naukowe oraz rozrywkowe spotkania z piłkarzami Legii Warszawa Janem Muchą (2010 r.)Dusanem Kuciakiem (2014 r.)  oraz Ondejem Dudą (2014 r.). O swojej naukowej pasji opowiadałem w radiu i telewizji.

Mój profil w Google Scholar.

Publikacje naukowe

 • Janus T., Sulej M. (2016). Marketing polityczny w mediach społecznościowych - szanse i zagrożenia dla procesu komunikacji i jego uczestników. [w:] Butkiewicz M., Łęcicki G., Płatek P. (2016). Polityka w mediach. Dom Wydawniczy Elipsa. s. 185-202. 
 • Janus T. (2016). Wizerunek kibiców piłkarskich w Polsce w latach 2011-2016. [w:] Modern futbol a świat kibiców 2. Intedyscyplinarne studia nad kulturą futbolu. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wrocław. s. 118-129.
 • Janus T. (2016). Od wspólnoty do globalnej marki. O zmianie struktury społecznej w świecie sportu na przykładzie piłki nożnej. [w:]  Dziubiński Z. (2016). Kultura fizyczna a struktura społeczna. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. s. 91-98.
 • Janus T. (2015). Związki sportu i polityki od starożytności do współczesności. Zarys problematyki. [w:]  Dziubiński Z. (2015). Kultura fizyczna a polityka. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. s. 55-62.
 • Janus T. (2014). Co znaczy być innowacyjnym naukowcem? [w:] Jasieński M. (red.) (2014). Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników. Centrum Innowatyki. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Nowy Sącz 2014. s. 54. Przeczytaj
 • Janus T., Sulej M. (2014). Sport i sportowiec jako produkt – komercjalizacja jako zmiana idei sportu. [w:] Dziubiński Z. (2014). Kultura fizyczna a zmiana społeczna. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. s. 75-82.
 • Janus T. (2013). Sport jako narzędzie jednoczesnego zapobiegania i kreowania różnic oraz nierówności społecznych. [w:] Dziubiński Z. (2013). Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. s. 71-78.
 • Janus T. (2013). Kibicki jako przykład wkraczania kobiet do męskiego świata. [w:] Przybyłowski J., Robek E., Szostek B. (2013). Geniusz kobiety. Kobieta w Kościele, kobieta w świecie. Teologia pastoralna na UKSW. Warszawa. s. 25-38.
 • Janus T. (2013) Kościół katolicki wobec wielkich imprez sportowych. [w:] Przybyłowski J., Robek E., Szostek B. (2013). Kościół w Polsce dzisiaj. Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II. Warszawa. s. 86-96.
 • Janus T. (2013) Wartości w życiu aktywnych kibiców piłkarskich. [w:] Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P. (red.) Sport w mediach. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa. s 215-232. Zobacz książkę
 • Janus T. (2012) Znaczenie wartości w socjalizacji przedstawicieli subkultury kibiców. [w:] Dziubiński Z., Jankowski K. W. (2012) Kultura fizyczna a socjalizacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. s. 185-192.
 • Janus T. Sulej M., (2011) Autoprezentacyjne możliwości reklamy Kościoła jako odpowiedź na kryzys wiary i religijności. [w:] Przybyłowski J., Robek E. (2011) Rodzina, młodzież i media. Problemy z życia i działalności Kościoła w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. s. 143-156. Zobacz książkę
 • Janus T. (2011) Subkultura kibiców – między szansą a zagrożeniem dla współczesnej młodzieży. [w:] Przybyłowski J., Robek E. (2011) Rodzina, młodzież i media. Problemy z życia i działalności Kościoła w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. s. 31-52. Zobacz książkę
 • Janus T. (2011) Agresja w sporcie jako temat przekazu medialnego. [w:] Przybyłowski J., Robek E. (2011) Rodzina, młodzież i media. Problemy z życia i działalności Kościoła w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. s. 53-64. Zobacz książkę
 • Janus T. (2011) Church towards the phenomenon of aggression in sport. [in:] Warsaw Pastoral Studies. nr. 14/2011. s. 23-28. Przeczytaj
 • Janus T. (2011) Kościół wobec zjawiska agresji w sporcie. [w:] Warszawskie Studia Pastoralne. nr 14/2011. s. 113-123. Przeczytaj
 • Janus T. (2011) Agresja – zaprzeczenie idei fair play czy element sportowej rywalizacji? [w:] Warszawskie Studia Pastoralne. nr 13/2011. s. 33-50. Przeczytaj
 • Janus T. (2010) Czy gra faul jest drogą do sukcesu w piłce nożnej? Analiza gry uczestników Mistrzostw Świata 2010. [w:] Sport Wyczynowy. nr 3/535. s. 34-46. Przeczytaj
 • Janus T. (2010) Przesądy w sporcie - między religijnością a zaklinaniem rzeczywistości. [w:] Warszawskie Studia Pastoralne. nr 12/2010. s. 125-134. Przeczytaj
 • Janus T. (2009) Kiedy sport staje się religią. [w:] Warszawskie Studia Pastoralne. nr 10/2009. s 71-87. Przeczytaj
 • Janus T. (2009) Czy można odzyskać sport? [w:] Warszawskie Studia Pastoralne. nr 9/2009. s 117-127. Przeczytaj

 

Wygłoszone referaty

 • Wizerunek kibiców piłkarskich w Polsce w latach 2011-2016  - sympozjum "Modern futbol a świat kibiców 6". 18-19 maja 2016 r. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Ośrodek Kibice Razem Śląsk Wrocław. Zobacz prezentację
 • Sport jako narzędzie jednoczesnego zapobiegania i kreowania różnic oraz nierówności społecznych - sympozjum "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne". 26 października 2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Przeczytaj relację Zobacz prezentację
 • Wartość niedzieli w aspekcie psychologicznym – międzynarodowe sympozjum „Niedziela wspólnym dobrem”. 25 lutego 2013 r. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przeczytaj relację
 • Kościół wobec masowych imprez sportowych w kontekście Euro 2012 – referat w ramach „Wykładów otwartych”. 2 czerwca 2012. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zobacz prezentację
 • Wartości w życiu aktywnych kibiców piłkarskich – sympozjum „Media a sport”. 9-10 maja 2012. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa.
 • Kościół katolicki wobec wielkich imprez sportowych – sympozjum „Teologia Pastoralna na UKSW”. 16 kwietnia 2012 r. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przeczytaj relację
 • Agresja w sporcie jako temat przekazu medialnego - sympozjum „Media w Kościele i społeczeństwie w Polsce”. 25 maja 2011. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Subkultura kibiców – między szansą a zagrożeniem dla współczesnej młodzieży - sympozjum „Teologia Pastoralna na UKSW”. 25 maja 2011. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przeczytaj relację
 • Horyzontalny aspekt świętowania niedzieli - sympozjum „Świętowanie niedzieli we współczesnej Polsce”. 15 marca 2010. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Przesądy w sporcie - między religijnością a zaklinaniem rzeczywistości - sympozjum „Teologia Pastoralna na UKSW’. 18 maja 2010. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Czy można odzyskać sport? - sympozjum „Teologia Pastoralna na UKSW’. 11 maja 2009. Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Print Friendly and PDF

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Blogger Comment
  Facebook Comment