Stadion Narodowy przed finałem Pucharu Polski w 2015 r. - fot. Tomasz Janus / sportnuakowo.pl
W 2015 r. na sportowych imprezach masowych w Polsce pojawiło się 13,9 mln widzów. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego obserwatorzy masowych imprez sportowych stanowili prawie 60% uczestników wszystkim masowych imprez w Polsce.

Dane GUS wskazując, że kolejny rok z rzędu w Polsce odbywa się więcej sportowych imprez masowych niż artystyczno-rozrywkowych imprez masowych. Pozwala to wyciągnąć wnioski, że Polacy wcale nie są tak bardzo na bakier ze sportem. Oczywiście dane GUS-u nie obejmują wszystkich imprez sportowych, które w 2015 r. odbyły się w Polsce. Mowa bowiem tylko o masowych imprezach sportowych. A poprzez imprezę masową w GUS rozumiane jest:
Impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym skierowana do szerokiej publiczności, organizowana zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych.
Impreza masowa zwykle odbywa się na stadionie, w hali sportowej, centrum kongresowym czy innym dużym obiekcie, a także na otwartej przestrzeni, na wydzielonym i odpowiednio oznaczonym terenie. Organizatorem takich imprez, po otrzymaniu stosownego zezwolenia, może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.
GUS dodaje też:
Impreza masowa - masowa impreza artystyczno-rozrywkowa lub masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
Łącznie w 2015 r. w Polsce odbyły się 3432 masowe imprezy sportowe. Oznacza to wzrost o 6,1% w porównaniu do 2014 r. Zauważyć można też, że wstęp na zdecydowaną większość sportowych imprez masowych nad Wisłą jest płatny. W 2015 r. tylko 2% widzów pojawiło się na bezpłatnych imprezach sportowych. Oznacza to, że taki rodzaj imprez należy do rzadkości.

GUS podaje także liczbę zorganizowanych sportowych imprez masowych z podziałem na poszczególne województwa. I tu pojawia się pewna niejasność. W województwie świętokrzyskim w 2015 r. miało odbyć się tylko 16 imprez. Jest to bardzo dziwne, gdy pod uwagę weźmiemy, że właśnie w tym województwie znajduje się drużyna piłki nożnej Korona Kielce oraz drużyna piłki ręcznej Vive Kielce. Obie na pewno rozegrały w ciągu roku więcej niż 16 meczów u siebie.  Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment