fot. Pedro Venâncio / unsplash.com CC0 1.0
W psychologii istnieje termin socjalizacja. Wyjaśnia on w jaki sposób dzieci przyjmują zasady, wartości i normy, które obowiązują w danej społeczności. Warto zastanowić się w jaki sposób przebiega socjalizacja kibiców sportowych.

Zajmując się terminem socjalizacja, trzeba zwrócić uwagę, że mówimy o "danej społeczności". Oznacza to, że sposób socjalizacji, ale także same zasady, wartości i normy, jest uzależniony od społeczności, do życia w której wychowywana jest jednostka. Inaczej przebiega więc socjalizacja - innymi słowy przygotowanie do dorosłego życia - dziecka, które wzrasta w rodzinie w niewielkiej chińskiej wiosce, a inaczej w wielkim mieście Ameryki Północnej. Społeczności w wymienionych miejscach różnią się od siebie. Nie może więc dziwić, że żyjący w nich ludzie także różnią się od siebie.

Choć może wydawać się to nieco zaskakujące, socjalizacja odgrywa bardzo duża rolę przy podjęciu decyzji o zostaniu kibicem. Nie jest bowiem tajemnicą, że przygotowując się do dorosłego życia, dzieci przyjmują zasady, wartości i normy, które są akceptowane przez ich otoczenie. Pozwala to m.in. uniknąć niekomfortowej sytuacji bycia odmieńcem. Nawet gorące protesty indywidualistów nie zmienią faktu, że zachowania większości ludzi są do siebie bardzo podobne. Ułatwia to życie w dużych skupiskach ludzkich. A właśnie w takich warunkach żyje dziś duża część ludzkości.


Potwierdzenie przytoczonych słów, zawiera zamieszczony powyżej wykres. Prezentuje on wyniki z badań, które przeprowadziłem kilka lat temu. Prawie wszyscy respondenci (byli nimi aktywni kibice piłkarscy), jako przyczynę swojego zostania kibicem, wybrałi odpowiedzi, które można uznać za wskazujące socjalizację (tradycja rodzinna - 43,0%; namówili mnie koledzy - 24,9%; mieszkam w okolicy, gdzie dużo osób chodzi na mecze - 27,0%). Wpływ na podjęcie takiej decyzji miała rodzina, kibice oraz szerzej rozumiane otoczenie. 

Można więc powiedzieć, że jeżeli w twoim otoczeniu są kibice, to istnieje dość duża szansa, że sam zostaniesz jednym z nich. Kibice nazwą to tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Nauka powie, że to nic innego, jak dobrze znana socjalizacja.

Zdjęcie we wpisie: fot. Pedro Venâncio / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment