Kultura fizyczna a polityka - konferencja naukowa

Konferencja SALOS w 2014 r. - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
24 października 2015 roku (sobota) w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. odbędzie się kolejna konferencja organizowana przez Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Tym razem temat konferencji to Kultura fizyczna a polityka.

Konferencje SALOS-u mają już ponad dwie dekady tradycji i są dobrą okazją do wymiany naukowych spostrzeżeń dotyczących polskiego sportu. Co ważne dla młodych naukowców, na konferencji  można spotkać wielu autorów, który naukowo na sport spoglądają od wielu lat. W kuluarach zawsze jest doskonała atmosfera, więc i o mniej oficjalną wymianę zdań nie jest trudno.

Tak na tegoroczną konferencję zapraszają organizatorzy:
Poszukiwanie zależności i uwarunkowań występujących między polityką a sportem nie jest zadaniem łatwym. Od czasów Platona pojęcie polityki obrosło w wiele rozumień. Polityka jest ważnym pojęciem opisowym i wyjaśniającym problemy dotyczące państwa, władzy, systemu społecznego, instytucji społecznych, struktury społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, miejsca jednostki w społeczeństwie, demokracji, liberalizmu, różnic i nierówności społecznych, zmiany społeczno-kulturowej i wielu innych. W naukach społecznych, w socjologii i politologii wyróżnia się między innymi politykę globalną oraz regionalną, międzynarodową i krajową, politykę narodową i wewnętrzną, a także polityki dziedzinowe, takie jak polityka obronna, gospodarcza, ekonomiczna, kulturowa, sportowa czy społeczna.

Celem sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych związków występujących między sportem a polityką. Przedstawione zostaną zagadnienia oryginalne i przygotowane przez najwybitniejszych intelektualistów, którzy zajmują się problematyką kultury fizycznej z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych oraz różnych dziedziny nauki, humanistycznych i społecznych oraz dyscyplin naukowych, w tym filozofii, teologii, socjologii i pedagogiki.
Poniżej program całej konferencji. Z powodów zawodowych niestety pierwszy raz od kilku lat opuszczę konferencję SALOS-u. Na pocieszenie pozostanie mi pokonferencyjna publikacja, w której znajdzie się także i mój tekst pt. Związki sportu i polityki od starożytności do współczesności. Zarys problematyki.

PROGRAM

10.00 Otwarcie sympozjum

Ks. bp dr Marian Florczyk – Delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców
Prof. dr hab. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

10.30 Część I

SPORT Z POZYCJI PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk, prof. dr hab. Ewa Kałamacka

10.30 Kultura cielesności w polityce konserwatyzmu
prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
10.45 Polityczne uwarunkowania decyzji o organizacji największych imprez sportowych
prof. dr hab. Michał Lenartowicz - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
11.00 Związki sportu i polityki w Stanach Zjednoczonych (wybrane zagadnienia)
dr Michał Mazurkiewicz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

11.15 Polityczne implikacje organizacji XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi
dr Michał Słoniewski - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

11.30 Dyskusja i pytania

12.00 EVENT Z OKAZJI JUBILEUSZU DWUSETNEJ ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA BOSKO

Słowo okolicznościowe: ks. bp dr Marian Florczyk – Delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców; prof. dr hab. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego; ks. dr Andrzej Wujek SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego

12.45 Część II

FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY SPORTU

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maszczak, prof. dr hab. Marianna Barlak

12.45 Polityka i sport
prof. zw. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński

13.00 Sport jako sektor polityki państwa 
ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski

13.15 Wojna kibiców z rządem z perspektywy teorii Herberta Blumera
dr Michał Jasny - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

13.30 Polityka dominacji i asymetria władzy w sporcie osób niepełnosprawnych
dr Jakub Niedbalski - Uniwersytet Łódzki

13.45 Dyskusja i podsumowanie

14.30 Zakończenie sympozjum i obiadPrint Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment