Sport w Roczniku Statystycznym 2014


Stadion Narodowy w Warszawie - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Ile jest w Polsce klubów sportowych? Jaka dyscyplina sportowa jest najchętniej uprawiana przez mężczyzn i kobiety w Polsce? Czy nad Wisłą rośnie liczba trenerów i sędziów? Ty tylko część informacji, które możemy znaleźć w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2014.

Pod koniec grudnia 2014 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję swojego rocznika. To jedno z najbardziej kompleksowych źródeł dotyczących Polski w ujęciu statystycznym. Nie mogło więc zabraknąć w nim informacji o sporcie. 

Z przedstawionych w raporcie danych dowiadujemy się, że systematycznie rośnie liczba klubów sportowych. Niewielki spadek z 2010 r. okazał się więc tylko jednorazowym wyskokiem, a nie początkiem spadkowej tendencji. Podobnie jest z liczbą członków klubów sportowych. Wzrosła także liczba osób, które ćwiczą w klubach sportowych.

Postępuje za to spadek liczby organizacji kultury fizycznej, ich członków oraz osób ćwiczących. Szczegółowe informacje zawiera tabela poniżej.


Hegemonię piłki nożnej potwierdza natomiast zestawienie wybranych dziedzin i rodzajów sportów uprawianych w klubach sportowych. Jest to dyscyplina uprawiana w największej liczbie sekcji i przez największą liczbę sportowców w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że również największy odsetek trenerów, to osoby, które zajmują się właśnie piłką nożną.

Warto zwrócić uwagę, że o dominacji piłki nożnej decydują mężczyźni. Kobiety najchętniej uprawiają bowiem takie dyscypliny sportu jak: siatkówka, lekkoatletyka i koszykówka. Za ciekawostkę można uznać fakt, że Polki chętniej niż pływanie i piłkę ręczną uprawiają piłkę nożną.


Pełną wersję Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe dane dotyczące sportu można znaleźć w tabelach na stronach 415-419.
Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment