fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Kilka tygodni temu powoływałem się na dane z raportu Deloitte i zachęcałem do stawiania na sport. Wszystko dlatego, że w Polsce zdecydowanie wzrasta liczba osób, które poświęcają czas na uprawianie sportu. Dotarłem jednak do danych Komisji Europejskiej z badania Eurobarometr. Okazuje się, że na tle całej Unii Europejskiej, Polacy nadal wypadają słabo pod względem aktywności ruchowej.

Badanie przeprowadzone zostało w 2013 r. Przedstawione zostały w nim wyniki dla wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz dla każdego z 28 krajów osobno. Wszyscy uczestnicy badania odpowiadali na te same pytania. W całej UE przebadane zostały 27919 osoby. W Polsce odpowiedzi udzieliło 1000 osób.

Pierwsze z pytań dotyczyło częstotliwości uprawiania sportu lub innych ćwiczeń fizycznych. Na poniższych wykresach ich wewnętrzna część przedstawia wyniki dla Polski. Zewnętrzna część to wyniki dla całej Unii Europejskiej.

źródło - Eurobarometr

W kolejnym pytaniu osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na pytanie, jak często wykonują takie aktywności fizyczne jak przemieszczanie się rowerem, tańczenie, uprawianie ogródka itp.Łatwo można zauważyć, że na tle całej Unii Europejskiej Polacy wypadają dość słabo pod względem aktywności sportowej, uprawiania ćwiczeń oraz podejmowania aktywności fizycznej w ogóle. Nie może więc dziwić fakt, że w Polsce nie brakuje za to osób, które dużą część dnia spędzają w bierny sposób, czyli siedząc. Ciekawe jest też, że co dziesiąty z naszych rodaków nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.

źródło - Eurobarometr
Do ciekawych wniosków doprowadza analiza odpowiedzi na pytanie o przyczyny uprawiania sportu lub innej aktywności fizycznej. Co prawda Polacy - podobnie jak mieszkańcy całej UE - najczęściej wskazywali na poprawę stanu zdrowia, ale już inne odpowiedzi są dość rozbieżne. 
- 36% mieszkańców UE uprawia sport dla relaksu. Czyni tak tylko 16% Polaków.
- 24% mieszkańców UE uprawia sport, by dbać o swoją kondycję fizyczną.Ten sam powód wskazuje 35% Polaków.
- 24% mieszkańców UE uprawia sport, by kontrolować swoją wagę. Czyni tak tylko 10% Polaków.
- 20% mieszkańców UE uprawia sport, by spędzać czas z przyjaciółmi. Powód ten wskazuje 9% Polaków.
- 16% mieszkańców UE uprawia sport, by zapobiegać efektom starzenia. Czyni tak 6% Polaków.

źródło - Eurobarometr

Mniej oryginalni Polacy są przy wskazywaniu przyczyn braku aktywności fizycznej. Najczęstsze odpowiedzi to brak czasu oraz brak chęci. Jest to typowe dla całej Unii Europejskiej.

źródło - Eurobarometr


Dane Eurobarometru pozwalają stwierdzić, że Polacy cały czas niezbyt chętnie garną się do aktywności fizycznej. Co prawda rośnie liczba osób, które uprawiają sport, ale cały czas jest ich stosunkowo mało w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Kluczem do zachęcenia Polaków do czynnego zainteresowania się sportem mogą być odpowiedzi na pytanie o przyczyny podejmowania aktywności ruchowej. Widać, że różnią się one od odpowiedzi mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej. O ile można przypuszczać, że wraz ze starzeniem się naszego społeczeństwa, zwiększy się liczba osób uprawiających sport w celu zapobiegania efektom upływających lat, to trudno przewidywać czy wzrośnie liczba osób, dla których sport będzie sposobem na spędzanie czasu z przyjaciółmi oraz utrzymywania prawidłowej wagi. Tu konieczne byłoby wypracowanie mody na sport.

Pełną treść raportu z badania można znaleźć w tym miejscu. Szczegółowe wyniki dotyczące badania Polaków można znaleźć w tym miejscu.

Wykresy we wpisie pochodzą ze strony internetowej Komisji Europejskiej.Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment