fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Czy Polacy interesują się sportem? Dane CBOS, na które powoływałem się kilka tygodni temu, pozwalają stwierdzić, że z poziomem zainteresowania nie jest tak źle. Wyniki badania "Sponsoring Monitor 2013/2014", które opublikował ARC Rynek i Opinia [1], dostarczają jeszcze lepszych informacji.

Najpopularniejsze dyscypliny sportowe wśród Polaków w latach 2010-2013 można znaleźć na wykresie poniżej. Niezmiennie liderem pozostaje piłka nożna. Jej popularność wzrosła z poziomu 50% w 2010 r. do poziomu 60% w 2013 r. Można przypuszczać, że do wzrostu poziomu zainteresowania przyczyniło się Euro 2012, które odbywało się w Polsce i na Ukrainie. Z danych ARC Rynek i Opinia wynika, że po zakończeniu tej imprezy, zainteresowanie piłką nożną w Polsce nie zmalało. 

Jest to o tyle ciekawe, że w badaniu CBOS poziom zainteresowania piłką nożną w Polsce spadł z 62% w 2012 r. do ok. 50% w 2013 r. Wyjaśnienie tej rozbieżności w wynikach tkwi w metodologii obu badań. CBOS prowadził badanie na reprezentatywnej grupie Polaków. ARC Rynek i Opinia podaje zaś poziom popularności każdej dyscypliny, wśród osób, które deklarują zainteresowanie sportem.


Przedstawione powyżej wyniki pozwalają także stwierdzić, że skoki narciarskie na stałe zadomowiły się w czołówce najpopularniejszych dyscyplin sportowych wśród Polaków. Oznacza to, że zainteresowanie nimi nie skończyło się wraz z zakończeniem kariery przez Adama Małysza. Na pewno skokom narciarskim w Polsce pomogły sukcesy Kamila Stocha i dobra postawa pozostałych skoczków.

Warto również zwrócić uwagę na dość znaczący wzrost popularności sportów walki takich jak MMA i K1. Jeszcze w 2011 r. do zainteresowania tymi dyscyplinami przyznawało się 15% osób. W 2013 r. było to już 25% z ogółu osób zainteresowanych sportem. Wpływ na to mają m.in. telewizyjne transmisje z walk MMA i K1. Sporty walki przestały być niszowymi dyscyplinami, bo dzięki mediom dotarły do kibiców. Ciekawe tylko czy jest to jedynie chwilowy wzrost popularności, czy może jednak jej poziom nie będzie malał. Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w kolejnych latach.


[1] Badanie "Sponsoring Monitor 2013/2014" zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie N=1815 mieszkańców Polski w wieku 15–65 lat. Próba badania miała charakter losowo-udziałowy i była reprezentatywna ze względu na typ miejscowości zamieszkania respondentów, alokację terytorialną w postaci województwa, płeć, wiek oraz wykształcenie.Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment