Czy na stadionach w Polsce jest niebezpiecznie?

Flagi Jagiellonii wywieszone przez kibiców Legii - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Czy na stadionach w Polsce jest bezpiecznie? Chodzi oczywiście przede wszystkim o stadiony piłkarskie. Po ostatnich wydarzeniach, do których doszło na stadionie Legii Warszawa i Wisły Kraków, można utwierdzić się w przekonaniu, że jednak zasiadanie na trybunach, nie należy do najbezpieczniejszych rozrywek. Warto zastanowić się jednak nad tym, czy jest to słuszne przekonanie. Dane, które zaprezentowała na początku roku w swoim raporcie policja, a w kolejnym raporcie Polski Związek Piłki Nożnej wynika coś innego.  


Zacznijmy od danych z raportu PZPN. Poniżej cytaty dotyczące incydentów podczas rozgrywania meczów.
5 meczów (na 168), podczas których doszło do krótkotrwałego przerwania zawodów ze względu na wystąpienie incydentów.
Na 168 meczów w Ekstraklasie w trakcie Jesieni Sezonu 2013/14 najczęściej występowały incydenty związane z obraźliwymi / wrogimi okrzykami (podczas 110 meczów) oraz związane z użyciem środków pirotechnicznych (podczas 34 meczów).
Rzucanie przedmiotami, w kierunku murawy lub na inne sektory miało miejsce podczas 22 meczów, zaś protesty i demonstracje wystąpiły podczas 19 meczów.
Przyznać trzeba, że nie wygląda to zbyt poważnie. Wysoka jest tylko liczba incydentów związanych z obraźliwymi i wrogimi okrzykami. Choć są one uznawane za przejaw agresji werbalnej, to trudno uznać, że stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników imprezy sportowej. Stanowią natomiast próbę symbolicznego zaatakowania kibiców rywali.

Interesujących danych dostarcza także raport policji. Okazuje się, że rok 2013 wcale nie był tak niebezpieczny na polskich stadionach. W badanym czasie:
 • Policja prowadziła działania zabezpieczająco-ochronne w związku z 1 475 meczami piłki nożnej, co stanowi spadek o 9,7% względem 2012 roku (1 634 meczów).
 • W związku z przeprowadzaniem meczów piłki nożnej w 2013 roku Policja skierowała do działań 252 940 policjantów, o 15,1% mniej niż w 2012 roku (297 920 policjantów).
 • W ramach policyjnych działań prowadzonych w 2013 roku w związku ze  zorganizowanymi meczami piłki nożnej wykonano 4 592 zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez, co stanowi 91,5% ogółu wykonanych w tym okresie patroli zabezpieczających przejazdy uczestników imprez masowych (5 016). Uzyskana wartość stanowi 48,2% wzrost liczby wykonanych patroli zabezpieczających względem 2012 roku (3 098 wykonanych patroli zabezpieczających). Do realizacji tego zadania  skierowano w 2013 roku 74 504 policjantów, co w porównaniu z 2012 rokiem (45 577) dało wzrost o 63,5%.
 • Na realizację działań związanych z przeprowadzaniem meczów piłki nożnej w 2013 roku Policja wydała 38 611 247 zł, o 19,6% mniej niż w 2012 roku (48 042 565 zł). 
 • Zabezpieczanie przejazdów uczestników meczów piłki nożnej pochłonęło w 2013 roku 7 349 938 zł, a więc o 101,7% więcej niż w 2012 roku (3 643 757 zł). 
 • W związku z przeprowadzonymi w 2013 roku meczami piłki nożnej odnotowano 837 przestępstw, o 4,1% mniej niż w 2012 roku (873 przestępstwa).
 • W 2013 roku ujawniono 5 685 wykroczeń mających związek z meczami piłki nożnej. Uzyskany wynik był o 38% większy niż w 2012 roku (4 120 wykroczeń).
 • Straty  w mieniu wyniosły w 2013 roku 110 707 zł, co stanowiło 35,3% wzrost względem 2012  roku (81 832 zł).
 • W związku z przeprowadzonymi w 2013 roku meczami piłki nożnej obrażenia odniosło 39 osób, w tym 15 policjantów. W analogicznym okresie ubiegłego roku obrażeń doznało 46 osób (spadek o 15,2%), w tym 30 policjantów (spadek o 50%).
 • W związku z czynami związanymi z meczami piłki nożnej w 2013 roku Policja zatrzymała 1 161 osób, o 23,6% mniej niż w 2012 roku ubiegłego (1 519 osób). Wśród  osób zatrzymanych 57 stanowili nieletni – w 2012 roku było ich 62. 
 • W 2013 roku do sądów skierowano 367 spraw za przestępstwa popełnione w związku z meczami piłki nożnej. W porównaniu z 2012 rokiem (687 spraw) uzyskany wynik dał 46,6% spadek w tej kategorii. 
 • W związku z kierowanymi do sądów sprawami o przestępstwa popełnione w związku z meczami piłki nożnej, w 2013 roku sądy orzekły 58 prawomocnych wyroków, co w porównaniu z 2012 rokiem było wartością mniejszą o 79,9% (288 orzeczeń).
Flagi Jagiellonii wywieszone przez kibiców Legii - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Flagi Jagiellonii wywieszone przez kibiców Legii - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Widać, że również i dane policyjne wskazują, że na stadionach w Polsce nie jest niebezpiecznie. Ciekawostką jest za to fakt, że rosły koszty zabezpieczenia przejazdu kibiców. Z jedne strony można argumentować, że kibice zachowują się agresywnie w trakcie przemieszczania się na mecze i stanowią wówczas zagrożenie. Warto jednak pamiętać, że każdy dodatkowy policjant na patrolu, to dodatkowo wydawane pieniądze.

Zajmując się raportem policji warto zauważyć, że przedstawiciele tej służby mają zdolność do dopasowywania danych do swoich tez. Zwróciłem na to uwagę już w moim doktoracie, gdy analizowałem treść policyjnych raportów z lat 2005-2010.
W raportach policyjnych o bezpieczeństwie imprez masowych wyraźnie widać, że policja popierała pomysł uchwalenia nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pogląd ten był wspierany, poprzez ukazywanie obiektów sportowych jako miejsc niebezpiecznych. Gdy w 2009 r. cel został osiągnięty, zmieniły się wnioski wyciągane z prezentowanych danych. O ile wcześniej nawet spadek liczby agresywnych zachowań kibiców, interpretowany był, jako tendencja falowa, która i tak wzrośnie, to po wprowadzeniu nowej ustawy, pozytywnie wyjaśniano nawet wzrost danych. Symptomatyczny jest tu cytowany już fragment raportu z 2008 r. (końcowy etap prac nad nową ustawą): „odnotowany nieznaczny wzrost ekscesów chuligańskich nie jest w stanie podważyć tego stwierdzenia [o wzroście poziomu bezpieczeństwa – przyp. TJ], gdyż zazwyczaj są to czyny popełniane przez pojedyncze osoby, a ich waga jest znikoma.” W 2010 r., gdy ustawa, choć przez policję chwalona, musiała być już nowelizowana, informowano, że widoczne są już jej wymierne efekty.
Pełną treść raportu PZPN można znaleźć pod tym linkiem. Dokument policji można znaleźć pod tym linkiem.

Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
  Blogger Comment
  Facebook Comment