Stadion Ruchu Chorzów - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Z wielką radością odebrałem informację, że w styczniu 2014 r. Ekstraklasa S. A. uruchomiła program Bezpieczne stadiony Ekstraklasy. Co prawda programów, które miały poprawić stan bezpieczeństwa na polskich stadionach, było już wiele, ale ten zasługuje na szczególną uwagę. Wszystko dlatego, że tym razem - chciałoby się powiedzieć WRESZCIE! - do współpracy zaangażowano naukowców. Ich wiedza i wyniki prowadzonych badań mają zostać wykorzystane jako baza i punkt wyjścia do wprowadzania zmian na obiektach sportowych w Polsce.

Zapowiedzi działaczy Ekstraklasa S.A. wydają się być przełomowymi dla kwestii postrzegania zagadnienia bezpieczeństwa na obiektach sportowych w Polsce. Dotychczasowa praktyka w wielu sytuacjach wyglądała bowiem, jakby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo widzów robiły niemal wszystko na odwrót niż wskazywały wyniki badań naukowych.

Te wiele razy wskazywały bowiem, że kluczem do nawiązania współpracy z kibicami - a co za tym idzie ograniczenia aktów agresji w związku z imprezami sportowymi - jest odejście od odpowiedzialności zbiorowej. Tyle nauka, bo w Polsce odpowiedzialność zbiorowa stosowana była wiele razy. Przykładami takich zachowań jest popularne wciąż nakładanie zakazów wyjazdowych czy zamykanie stadionów. Za ekscesy niewielkiej grupy solidarnie - ale niesłusznie - odpowiadają wówczas także niewinne osoby. Nie sposób zaś wyobrazić sobie sytuację, w której po złapaniu określonej grupy pijanych kierowców, policja wnioskuje o zamknięcie wszystkich dróg.

Jest to zresztą jeden z wniosków, który zawarłem w postulatach w mojej pracy doktorskiej. Ich szczegóły można znaleźć w jej treści w repozytorium CEON na s. 286-296. Poniżej prezentuję więc tylko ich listę:
 1. Dostosowanie infrastruktury stadionów do potrzeb widzów.
 2. Przestrzeganie prawa przez służby odpowiedzialne za zabezpieczenie masowych imprez sportowych. 
 3. Niedyskryminowanie kibiców.
 4. Otwarcie na współpracę z kibicami.
 5. Zgoda na kontrolowane używanie pirotechniki.
 6. Dostrzeżenie złożonej struktury kibiców.
 7. Zwiększenie świadomości kibiców
Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań, stwierdziłem, że realizacja przedstawionych powyżej działań, pomoże w poprawie poziomu bezpieczeństwa w związku z imprezami sportowymi, które są organizowane w Polsce.

Stadion Werderu Brema - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl
Polskie stadiony mają być bezpieczne jak ten obiekt Werderu Brema - fot. Tomasz Janus / sportnaukowo.pl

Więcej informacji o programie Bezpieczne stadiony Ekstraklasy można znaleźć w rozmowie z doktorem Sewerynem Dmowskim, który jest koordynatorem naukowym programu. Trzeba mieć tylko nadzieję, że naukowcy zaangażowani w program Bezpieczne stadiony Ekstraklasy nie będą tylko przysłowiowym kwiatkiem do kożucha, a przy podejmowaniu ostatecznych decyzji znów decydujący głos będą miały osoby tkwiące mentalnie w latach 90-ych XX w., dla których najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie stadionu i wprowadzenie zakazu wyjazdowego.Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
  Blogger Comment
  Facebook Comment