Okładka publikacji "Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011-2012", którą przygotował Główny Urząd Statystyczny
Nie lada gratkę zafundował wszystkim osobom, które interesują się sportem w Polsce Główny Urząd Statystyczny. W pierwszej połowie stycznia na stronach internetowych GUS opublikowany został raport pt. "Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011-2012". Publikacja jest efektem badań, z których dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy o poziomie kultury fizycznej w Polsce.

Z pracy przygotowanej przez GUS i Urząd Statystyczny w Rzeszowie możemy dowiedzieć się ile jest w Polsce klubów, ile osób uprawia w nich sport, jaka dyscyplina jest najchętniej uprawiana, ile jest w Polsce związków sportowych i zawodowych sędziów. A to tylko niewielka część z informacji, które znajdziemy w raporcie.

Poniżej zamieszczam najważniejsze wyniki z badań GUS-u (wszystkie dane aktualne na dzień 31 grudnia 2012 r.):
 • W Polsce istnieje 7860 klubów sportowych (prawie pięciokrotnie więcej niż pół wieku wcześniej i o 959 kluby więcej niż w 2010 r.).
 • 4140 klubów sportowych w Polsce rywalizuje na poziomie ogólnopolskim.
 • 31.9% klubów sportowych w Polsce stanowią Ludowe Związki Sportowe, 1,4% Szkolne Związki Sportowe, 1,0% Akademickie Związki Sportowe.
 • Kluby sportowe w Polsce liczą 553 tys. członków.
 • W klubach sportowych w Polsce ćwiczy 546 tys. osób.
 • Wśród osób ćwiczących w klubach sportowych w Polsce 83,5% stanową mężczyźni a 16,5% kobiety.
 • Najchętniej uprawianą dyscypliną w klubach sportowych w Polsce jest piłka nożna. Trenuje ją ok. 48% osób ćwiczących w sekcjach sportowych.
 • Drugą pod względem popularności dyscypliną jest siatkówka. Trenuje ją 4,6% trenujących w sekcjach sportowych.
 • Piłka nożna najchętniej uprawiana jest w województwie podkarpackim. Trenuje ją 62,9% wszystkich ćwiczących w tym województwie.
 • Kadra szkoleniowa w Polsce liczy 29,4 tys. osób.
 • W Polsce istnieje 6447 Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów wyznaniowych.
 • Biorąc pod uwagę wszystkie kluby sportowe - w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 24 ćwiczących.
 • Wskaźnik ćwiczącej młodzieży na 1000 mieszkańców wynosi 85 osób.
 • W Polsce działa 70 związków sportowych.
 • W związkach sportowych zarejestrowanych jest 44,1 tys. sędziów sportowych.
 • 21,8% spośród nich stanowią sędziowie piłki nożnej.
 • 7695 osób miało okazję reprezentowania barw Polski.
 • Najliczniejsze grono reprezentantów Polski - 455 osób - wystawił Polski Związek Piłki Nożnej.
Poniżej jeszcze dwa ciekawe wykresy z publikacji Głównego Urzędu statystycznego.

Kluby sportowe i ćwiczący w klubach sportowych - źródło GUS
Kluby sportowe i ćwiczący w klubach sportowych - źródło GUS

Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców według województw w 2012 r. - źródło GUS
Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców według województw w 2012 r. - źródło GUS
Pełną treść raportu "Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011-2012" można pobrać ze strony www.stat.gov.pl.


Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
  Blogger Comment
  Facebook Comment