Czasopisma naukowe o sporcie (cz. I)

W świecie nauki kluczowym elementem jest bycie na bieżąco z wynikami najnowszych badań oraz pracami w interesującej nas dziedzinie. Bardzo ułatwiają to czasopisma naukowe, w których publikowane są właśnie najważniejsze, a więc teoretycznie także i te najlepsze, artykuły czołowych specjalistów w danej dziedzinie. Taka sytuacja występuje również w odniesieniu do sportu. Dlatego dzisiejszym wpisem rozpoczynam przegląd polskich czasopism naukowych poświęconych sportowi. Na pierwszy ogień pójdzie nobliwy "Sport Wyczynowy", który w ostatnich latach przeszedł niewielką rewolucję.

"Sport Wyczynowy" jest kwartalnikiem naukowym z blisko półwieczną historią. W ostatnich latach czasopismo popadło jednak w poważne problemy. Na chwilę obecną wydaje się, że kryzys udało się zażegnać. Do 2012 r. czasopismo wydawane było w niezbyt efektownej oprawie. Jest to jednak cecha charakterystyczna dla większości periodyków naukowych. Najważniejsza jest bowiem w nich treść a nie sama forma czy też wydanie. Od 2013 r. redakcja "Sport Wyczynowy" uznała jednak, że forma też ma znaczenie. Efektem jest całkowita zmiana makiety czasopisma, które obecnie wyglądem przypomina nowoczesny magazyn. Dla porównania - tak wyglądały artykuły publikowane w "Sport Wyczynowy" do 2012 r. (KLIKNIJ!), a tak od 2013 r. (KLIKNIJ!).

Bez zmian pozostała za to tematyka podejmowana przez naukowców na łamach czasopisma. Zgodnie z informacjami redakcji "Sport Wyczynowy":
„Sport Wyczynowy" (SW) to recenzowane czasopismo naukowe, publikujące artykuły oryginalne, poglądowe, opisy przypadków z zakresu sportu wyczynowego, stanowiące istotny wkład w rozwój nauk o kulturze fizycznej. SW jest kwartalnikiem teoretyczno-metodycznym, w którym publikowane są także listy do redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych oraz felietony o tematyce związanej ze sportem wyczynowym, amatorskim oraz szeroko rozumianą aktywnością fizyczną. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistów ze środowiska sportowego, środowiska specjalizującego się w naukach o kulturze fizycznej oraz do osób związanych z naukami o zdrowiu.
"Sport Wyczynowy" znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z komunikatem MNiSW z 17 grudnia 2013 r. za publikację w tym czasopiśmie przyznawane są trzy punkty.

Pojedynczy numer kwartalnika kosztuje 15 zł. W internecie na stronie http://sportwyczynowy.com publikowany jest spis treści, felieton redaktora naczelnego oraz dwa wybrane artykuły. Na stronie internetowej dostępne są także wybrane artykuły z numerów lat 2001-2012. O ile w przypadku numerów z lat 2001-2010 dostępnych jest dość dużo artykułów, to lata 2011-2012 oferują czytelnikom jedynie streszczenia wybranych artykułów.Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment