Sportowe białe kruki dostępne online

Fragment okładki książki "Hygena cyklisty"
Dostęp do archiwalnych książek jest utrudniony z wielu powodów. Przede wszystkim duża jest ich wartość - zarówno materialna i niematerialna. Niewiele jest też egzemplarzy publikacji, które maja kilkadziesiąt a nieraz i ponad sto lat. Sytuacja ta dotyczy nie tylko książek związanych ze sportem. Na szczęście postępująca digitalizacją, powoduje, że coraz więcej wiekowych egzemplarzy książek jest dostępnych on-line. Sytuacja ta dotyczy także publikacji związanych ze sportem. Duża w tym zasługa m.in. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.


Istniejąca od 1929 r. warszawska uczelnia dużą część zbiorów swojej biblioteki postanowiła udostępnić bezpłatnie w internecie. Najstarsze i najbardziej wartościowe dzieła ze zbiorów zostały więc zdigitalizowane i dostęp do nich może mieć każdy. Wystarczy tylko posiadać komputer z łączem internetowym. Cały zasób można znaleźć na stronie internetowej AWF.

Okładka książki "Zapasy na tułów i ramiona"

Na razie w ramach cyfrowej Biblioteki AWF dostępnych jest ponad sto pozycji z XIX i początku XX w. Wszelkie publikacje dostępne są w ramach domeny publicznej. Można je więc wykorzystywać bez żadnych ograniczeń. W bliskiej przyszłości mają być publikowane cyfrowe wersje kolejnych pozycji. W przypadku niektórych poczekać trzeba aż wygasną majątkowe prawa autorskie autorów lub ich spadkobierców. 

Dobierając książki do digitalizacji w Bibliotece AWF przyjęto zasadę, że w pierwszej kolejności stworzone zostaną cyfrowe wersje najstarszych, najbardziej zniszczonych i najbardziej wartościowych pozycji. Ma to ułatwić dostęp do nich szerokiemu gronu odbiorców. Nie jest bowiem tajemnicą, że takie właśnie książki ze względów bezpieczeństwa zazwyczaj w ogóle nie trafiają do wypożyczalni i spoczywają w bibliotecznych magazynach.

Okładka książki "Hygena cyklisty"

Władze Biblioteki AWF zdecydowały także, że digitalizacja obejmie tylko książki, które nie posiadają jeszcze swojej cyfrowej wersji. Dlatego też pominięto publikacje, które posiadają już cyfrowe wersje, które są dostępne w zbiorach Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Cyfrowych książek o sporcie oraz przedwojennych plakatów sportowych warto poszukać także w zbiorach Biblioteki Narodowej i jej serwisu Polona.Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment