Logo SALOS RP
W ubiegłym tygodniu przedstawiłem mój referat, który wygłosiłem podczas sympozjum organizowanym przez SALOS RP oraz AWF Warszawa. Udział w tym sympozjum to dość prestiżowe wyróżnienie w moim środowisku naukowym. Jest to bowiem impreza o wyrobionej renomie i ugruntowanej pozycji. W 2013 r. odbyło się już 21. sympozjum, którego organizatorem była Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej.

Corocznym spotkaniom naukowym, które organizowane są przez SALOS RP towarzyszy zawsze wydanie monografii, w której podejmowane jest konkretne zagadnienie. W każdej monografii znajdują się artykuły kilkudziesięciu naukowców z różnych dziedzin nauki. Łączy je fakt odnoszenia się do zagadnienia, które jest tematem całej książki. Pozwala to na ukazanie omawianego zagadnienia w bardzo zróżnicowanej perspektywie.

W taki właśnie sposób omówionych zostało już wiele zagadnień związanych ze współczesnym sportem. W serii tzw. Biblioteki SALOSu przez 21 lat ukazały się 36 pozycje książkowe: 27 prac zbiorowych, 7 podręczników metodycznych i 2 albumy. Najnowsza publikacja podejmuje tematykę "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne".

Poniżej lista prac zbiorowych wydanych przez SALOS:
Okładka książki "Humanistyczne aspekty sportu i turystyki"

  Okładka książki "Sport jako kulturowa rzeczywistość"
 1. Wychowanie a sport, 
 2. Wychowanie przez sport, 
 3. Wychowawcze aspekty sportu, 
 4. Chrześcijańska etyka sportu, 
 5. Personalistyczna wizja sportu, 
 6. Kościół a sport, 
 7. Sacrum a sport, 
 8. Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne, 
 9. Teologia i filozofia sportu, 
 10. Salezjanie a sport, 
 11. Wiara a sport, 
 12. Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, 
 13. Aksjologia sportu, 
 14. Antropologia sportu, 
 15. Społeczny wymiar sportu, 
 16. Edukacja poprzez sport, 
 17. Sport jako kulturowa rzeczywistość, 
 18. Aksjologia turystyki, 
 19. Drogi i bezdroża sportu i turystyki, 
 20. Sport a agresja, 
 21. Sport w służbie młodzieży, 
 22. Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, 
 23. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, 
 24. Kultura fizyczna a globalizacja, 
 25. Kultura fizyczna a kultura masowa, 
 26. Kultura fizyczna a socjalizacja,
 27. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne.
W 2014 r. wydana zostanie 28. praca zbiorowa z Biblioteki SALOSu. Jej redaktorem po raz kolejny będzie prof. Zbigniew Dziubiński. Tym razem omówiona zostanie tematyka "Kultura fizyczna a zmiana społeczna". Monografii towarzyszyć będzie 22. sympozjum, które odbędzie się 25 października 2014 r. w Warszawie w Domu Rekolekcyjnym przy ul. Dewajtis 5.

Okładka najnowszej publikacji SALOS RP "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne"
Okładka najnowszej publikacji SALOS RP "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne"Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
  Blogger Comment
  Facebook Comment