Recenzja: Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych subkultury szalikowców sekcji piłkarskich Radomiaka Radom i Legii Warszawa

Mieczyslaw Kolejwa "Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych subkultury szalikowców sekcji piłkarskich Radomiaka Radom i Legii Warszawa"
W ostatnich latach polscy badacze coraz częściej zajmują się środowiskiem kibiców i wydarzeniami, które w nim zachodzą. Książka "Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych subkultury szalikowców sekcji piłkarskich Radomiaka Radom i Legii Warszawa" pod redakcją Mieczysława Kolejwy jest jednym z przykładów aktywności naukowców.

Przywołana pozycja jest także przykładem interesującej pracy wykonanej przez badaczy. Unika również błędów niedostrzegania zmian w środowisku kibiców, które cały czas popełnia w swoich publikacjach policja. Mimo to i w omawianej pracy znalazły się pewne niedociągnięcia.


Duży plusem książki napisanej pod redakcją Mieczysława Kolejwy jest zachowanie naukowej rzetelności. Choć może brzmieć to nieco obrazoburczo w odniesieniu do prac naukowych, to niestety niektórzy badacze środowiska kibiców, bazują w główniej mierze na materiałach udostępnianych przez policję. O ile samo odwoływanie się do takich źródeł jest ze wszech miar wskazane, to problem pojawia się wówczas, gdy we wnioskach płynących z badań można znaleźć pomysły mocno inspirowane wnioskami z policyjnych raportów.

W omawianej pracy na szczęście nie mamy z tym do czynienia. Oczywiście autorzy wskazują, że stosowanie metod prewencji jest jednym z elementów zapobiegania agresji, ale podkreślają także, ze wskazane jest otwarcie na współpracę z kibicami. Ważnym aspektem jest również dostrzeżenie faktu, że środowisko kibiców nie jest jednorodne i poszczególne grupy, które wchodzą w jego skład, wymagają różnych sposobów traktowania. Generalizowanie i uznawanie całej społeczności kibiców za jednoznacznie złą, jest częstym błędem. Na szczęście tu się z nim nie spotkamy.

Czytając książkę widać też, że autorzy dobrze odrobili pracę pod względem przeglądu dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącej kibiców oraz zjawiska agresji nie tylko w sporcie. Pewnym brakiem jest natomiast oparcie się głównie na źródłach polskojęzycznych i jedynie sporadyczne odwoływanie się do pozycji obcojęzycznych. Niedociągnięciem, na szczęście pojawiającym się niezbyt często, jest przedstawianie subkultury kibiców z lat 90-ych XX wieku, jako funkcjonującej w niezmienionym stanie do dziś. Przez ostatnie 25 lat subkultura kibiców w Polsce przeszła ogromne przeobrażenia i lata 90. XX wieku są jej prehistorią. Trzeba to dostrzegać i dobrze, że autorzy wydostają się z tej pułapki w miarę szybko i przedstawiają aktualną sytuację.

Największą zaletą książki jest jej część empiryczna. W Polskiej nauce badań o kibicach cały czas jest zbyt mało. Każde więc witam z dużą radością. Podobnie jest z badaniami przeprowadzonymi na 107 kibicach Legii Warszawa i Radomiaka Radom. Zainteresowanych wynikami badań, odsyłam do książki.

Tytuł:  Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych subkultury szalikowców sekcji piłkarskich Radomiaka Radom i Legii Warszawa
Autor: Mieczysław Kolejwa (redakcja)
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 172
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
Cena: ok. 21 zł


Mieczyslaw Kolejwa "Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych subkultury szalikowców sekcji piłkarskich Radomiaka Radom i Legii Warszawa"
Przeczytaj recenzje innych książek 

Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment