Recenzja: Chuligaństwo stadionowe


Piotr Chlebowicz - Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne
Spojrzenie na świat kibiców z perspektywy akt sądowych i policyjnego biurka na pierwszy rzut oka nie zapowiada nic ciekawego. A takiego właśnie zadania podjął się w swojej książce Piotr Chlebowicz. Co prawda początkowe zamiary autora były nieco inne, ale po raz kolejny okazało się, że środowisko kibiców jest wierne swoim zasadom. Do naszych rąk trafia więc książka, ukazująca bywalców trybun widzianych z dość nietypowej dla nich perspektywy.

Czytelnik, który sięga po pozycję Chlebowicz, musi być przygotowany, że nie dowie się z niej o dobrych stronach kibicowania. Trudno mieć o to pretensje do autora, bo podtytuł książki "Studium kryminologiczne" jednoznacznie wskazuje obszar jego zainteresowań.

Widać to także w wykazie źródeł, z których korzystał autor. Książka w głównej mierze oparta jest bowiem na informacjach gromadzonych przez policję. Znajdujemy tu materiały pochodzące z badań aktowych spraw, które dotyczyły kibiców skazanych prawomocnym wyrokiem, swobodnych rozmów z policjantami, którzy zajmują się problematyką pseudokibiców i obserwacji policyjnych materiałów filmowych z zajść z udziałem kibiców. Chlebowicz w towarzystwie oficerów policji pojawił się także na dwóch meczach piłkarskich. Autor miał również ambicje przebadania kibiców, ale sztuka ta nie udała mu się.
Jak wyjaśnia Chlebowicz – żadna z 200 rozesłanych do kibiców ankiet nie wróciła do autora. Zaskoczenie takim obrotem sprawy wskazuje, że pisząc swoją książkę Chlebowicz nie do końca poznał środowisko fanów. Skoro autor wcześniej pojawiał się na meczach w towarzystwie policji i w dużej mierze bazował na policyjnych dokumentach, to chęci współpracy ze strony kibiców raczej nie mógł oczekiwać.

Paradoksalnie brak odzewu ze strony kibiców spowodował, że "Chuligaństwo stadionowe" stało się pozycją ciekawą dla samych fanów. Ciekawą dlatego, że oto nadarza się okazja, by zobaczyć jak środowisko kibiców postrzegane jest przez stronę policyjną. Ponieważ duża część obserwacji i wniosków z nich płynących pochodzi wprost z dokumentów i raportów policji, można dowiedzieć się jak świat kibiców widziany jest przez osoby mające zwalczać wszelkie niewłaściwe zachowania fanów.

Chlebowiczowi oddać trzeba, że w swojej książce zadbał o podłoże teoretyczne. Zanim autor zajął się polskimi kibicami, przedstawia bogaty przegląd naukowych teorii, które próbują wyjaśnić przyczyny chuligaństwa. Na gruncie polskim opiera się głównie na informacjach policji. A ponieważ ta zajmuje się kibicami łamiącymi prawo, w książce środowisko fanów zostaje przedstawione jako przenikające się ze światem przestępczym. 

Osobną kwestią pozostaje sprawa czy wnioski, do których doszedł autor, są słuszne. Pewne jest jednak, że Chlebowicz ukazał tylko wycinek świata kibiców. Jednak chociażby w celu dowiedzenia się jakiej płci, w jakim wieku, o jakim wykształceniu czy jakiego stanu cywilnego są osoby popełniające przestępstwa i wykroczenia związane z tzw. chuligaństwem stadionowym, można sięgnąć po książkę Chlebowicza.

Tytuł: Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne.
Autor: Piotr Chlebowicz
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 240
Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer business
Cena: ok. 65 złPiotr Chlebowicz - Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne

Artykuł ukazał się w serwisie Legionisci.comPrzeczytaj recenzje innych książek 
Ramón Spaaij "Understanding Football Hooliganism : A comparison of Six Western European Football Clubs"
Tomasz Łatak "Polscy kibice-chuligani"
Tomek Milcarz "Rycerze w szalikach. Subkultura kibiców piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma"Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment