Czy na pewno "Wierny jak kibic"?

"Dziewczyno zakochaj się w kibicu. Jeśli pokocha Cię jak swój klub, będziesz najszczęśliwsza na świecie". Hasło tej treści często pojawia się w internecie i propagowane jest przez samych kibiców. Pytanie czy kibic jest wymarzonym partnerem i czy jego wierność wobec klubu przekłada się na wierność wobec swojej partnerki? Odpowiedzi postanowiłem poszukać w badaniach, które w listopadzie 2011 r. przeprowadzono wśród kibiców Legii Warszawa*. Okazuje się, że kibice uznają siebie za wiernych i lojalnych, ale nie zawsze musi być to korzystne dla ich życiowych wybranek.

Wierność kibica nie jest zagadnieniem łatwym do przebadania. Na pewno odróżnić trzeba wierność kibica w odniesieniu do wspieranej przez niego drużyny od wierności w innych aspektach jego życia. Wśród przebadanych fanów zdecydowana większość (96%) przyznawała, że pozostałaby wierna swojemu klubowi w sytuacji jego spadku do niższej klasy rozgrywkowej. Co ciekawe żadna z badanych osób nie wskazała, że zmieniłaby klub po jego spadku.


Pamiętać jednak trzeba, że badanie przeprowadzane było wśród aktywnych kibiców Legii Warszawa. Klub ten zdecydowanie częściej walczy o najwyższe miejsca w tabeli, a nie broni się przed spadkiem. Ostatni raz - i jedyny w swoje historii - piłkarze z Łazienkowskiej z najwyższej klasy rozgrywkowej spadli w 1936 r. Kwestia spadku w przypadku "wojskowych" jest więc rzeczywistością nieco egzotyczną.

Odpowiedzi na kolejne pytanie wskazują jednak, że lojalność wobec klubu jest u kibiców czymś niemal oczywistym. Zdecydowania większość kibiców (79%) uważa, że czymś niedopuszczalnym jest zmiana klubu, któremu się kibicuje. Nie można nie zauważyć, że odsetek ten jest jednak niższy niż w przypadku lojalności po ewentualnym spadku drużyny do niższej klasy rozgrywkowej.


Pojawia się także pewna grupa kibiców (13%), którzy uważają, że w pewnych sytuacjach zmiana klubu, któremu się kibicuje może być postrzegana jako decyzja, którą można zrozumieć. Co więcej 1% osób badanych uważa, że zmiana wspieranego klubu to coś normalnego.

Mimo nieco liberalnych poglądów części kibiców na możliwość zmiany wspieranego klubu, okazuje się, że wśród respondentów prawie żaden z nich nie zdecydował się na zmianę barw klubowych w przeszłości. Jedynie niewielki odsetek osób badanych (2%) przyznaje się do takiego zachowania.

Jak zostało już przywołane, grupę badawczą stanowili aktywni kibice Legii Warszawa. Klub ten ma bardzo mocną pozycję w polskiej piłce nożnej i jest drużyną, która zazwyczaj walczy o najwyższe miejsca (co nie oznacza jednak, że regularnie je zdobywa). Z powodu częstej obecności w czołówce rozgrywek oraz dobrej organizacji ruchu kibicowskiego, osoby określające siebie jaki kibiców Legii nie mają zbyt wielu powodów do zmiany klubu, któremu kibicują.

Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytanie. Niemal wszystkie osoby badane (97%) nie biorą pod uwagę takiej sytuacji, w której mogliby zmienić wspierany klub. Niewielki odsetek osób nie jest w stanie się wypowiedzieć na ten temat (2%) lub uważa, że zmiana klubu jest możliwa (1%).

Jak zostało wykazane badani kibice charakteryzują się bardzo wysoką deklarowaną wiernością i lojalnością wobec wspieranego przez nich klubu. W odpowiedziach na większość pytań przytłaczająca większość fanów odrzucała choćby hipotetyczną możliwość porzucenia swojego klubu. Jedynie w pytaniu o opinię dotyczącą zmiany klubu, któremu się kibicuje część fanów wskazała, że w niektórych sytuacjach może być to dopuszczalne.


Cały czas bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie czy racje mają kibice, którzy w jednym z haseł zapewniają o swojej wierności również w związkach międzyludzkich. Pomocne w poszukiwaniu tej odpowiedzi, będzie sięgnięcie do kolejnych pytań z przywołanego badania.

Kibice Legii WarszawaBadanie ogólnopolskie**
Miłość rodzinna63%72%
Szacunek dla drugiego człowieka62%53%
Patriotyzm58%17%
Uczciwość56%76%
Wierność partnerowi40%25%
Korzystanie z życia (rozrywkowość)31%9%
Pracowitość27%61%
Prawdomówność27%22%
Spryt21%4%
Tolerancja17%34%
Religijność14%29%
Przebojowość12%4%
Przestrzeganie prawa4%23%
Nie wiem, trudno powiedzieć1%1%
Żadne z powyższych0%-

Podczas badania kibice zostali poproszeniu również o wskazanie pięciu najważniejszych wartości w ich życiu. W obecnych poszukiwaniach drugorzędne znaczenie ma kolejność wartości wskazywanych przez respondentów. Warto zwrócić jednak uwagę na wyróżnioną w tabeli powyżej wartość. Dla 40% kibiców ważną wartością życiową jest wierność partnerowi. W badaniu na próbie reprezentatywnej dla populacji Polski odpowiedź tą wybierało 25% Polaków. Pojawia się więc pewien trop, wskazujący, że kibice swoją wierność klubowi przekładają również na inne dziedziny życia.

Z przywołanych dotychczas danych wyłania się obraz wiernego kibica. Tu pojawia się jeszcze jedna kwestia. W badaniu kibiców zapytano czy kwestia ich aktywnego wspierania klubu (a więc chodzenie na mecze u siebie oraz jeżdżenie na wyjazdy) nie koliduje z ich życiem osobistym. Okazuje się, że do takich konfliktowych sytuacji dochodzi często. Wyniki wskazują, że aż blisko 90% kibiców ma za sobą sytuację, w której mecz przedkładali nad sprawy osobiste. Niemal połowa fanów robi tak często lub bardzo często.
Okazuje się więc, że hasło "Dziewczyno zakochaj się w kibicu. Jeśli pokocha Cię jak swój klub, będziesz najszczęśliwsza na świecie" powinno zawierać dopisek "Jeśli w tym czasie nie będzie meczu wspieranej drużyny". Czy może być to jednak niespodzianką, gdy posłucha się tej piosenki?


* Badanie przeprowadzono na grupie 652 osób. Zastosowanych zostało pięć pytań filtrujących, których zadaniem było wykluczenie osób nie spełniających wymagań badania. Badani byli kibice Legii Warszawa z przynajmniej rocznym stażem kibicowskim, którzy regularnie chodzą na mecze w Warszawie oraz byli na przynajmniej jednym meczu wyjazdowym Legii, drużyn z nią zaprzyjaźnionych lub reprezentacji Polski. Warunki spełniły 293 osoby (258 mężczyzn i 35 kobiet).

** Dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, które w dniach 10-16 czerwca 2010 r. przeprowadziło Centrum Badania Opinii Publicznej na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. BS/99/2010Print Friendly and PDF

Tomasz Janus

Sportowy fanatyk, który łączy pasję kibicowania i uprawiania nauki. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak działa świat sportu, nauki, kibiców i biznesu. Więcej
    Blogger Comment
    Facebook Comment